Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Transport i manteniment de vehicles

Transport i manteniment de vehicles

 

Electromecànica de Maquinària

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Transport i manteniment de vehicles
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Electromecànica de Maquinària
Codi: CFPM TM30

Aquests estudis capaciten per fer operacions de manteniment, muntatge d'accessoris i transformacions en les àrees de mecànica, hidràulica, pneumàtica, electricitat i electrònica del sector de maquinària agrícola, d'indústries extractives i d'edificació i obra civil, ajustant-se als procediments i temps que s'han establert i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Motors (165 hores)
 • Sistemes Auxiliars del Motor Dièsel (132 hores)
 • Sistemes de Suspensió i Guiat (198 hores)
 • Sistemes de Força i Detenció (132 hores)
 • Sistemes d'Accionament d'Equips i Eines (165 hores)
 • Equips i Accessoris de Maquinària( 132 hores)
 • Sistemes de Càrrega i Arrencada (165 hores)
 • Circuits Elèctrics, Electrònics i de Confortabilitat (132 hores)
 • Mecanitzat Bàsic (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • electromecànic o electromecànica de maquinària agrícola;
 • electromecànic o electromecànica de màquines d'indústries extractives;
 • electromecànic o electromecànica de màquines d'edificació i obra civil;
 • electromecànic i ajustador o electromecànica i ajustadora d'equips d'injecció dièsel;
 • verificador o verificadora de maquinària agrícola i industrial;
 • reparador o reparadora de sistemes pneumàtics i hidràulics;
 • reparador o reparadora de sistemes de transmissió i frens;
 • reparador o reparadora de sistemes de direcció i suspensió;
 • instal·lador o instal·ladora d'accessoris;
 • venedor i distribuïdor o venedora i distribuïdora de recanvis i equips de diagnosi.

Amb aquesta titulació s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la comercialització i manipulació d'equips amb sistemes frigorífics que utilitzin refrigerants fluorats destinats a confort tèrmic de persones instal·lats en vehicles.