Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Tèxtil, confecció i pell

Tèxtil, confecció i pell

 

Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, perfil professional de Gèneres de Punt

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Tèxtil, confecció i pell
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Fabricació i Ennobliment de Productes Tèxtils, perfil professional de Gèneres de Punt
Codi: CFPM TX11

    

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de preparació, emmagatzematge, processament posterior i expedició de matèries primeres i productes intermedis i finals, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per obtenir productes tèxtils.

Aquesta competència es complementa amb formació específica en programació CAD/CAM en teixits de punt i en confecció industrial d'articles tèxtils.

La durada és de 2.000 hores (1.683 en un centre educatiu i 317 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

 • Principis de Manteniment Electromecànic (132 hores)
 • Matèries Tèxtils i Pell (132 hores)
 • Aplicació d'Aprests (99 hores)
 • Acabats Tèxtils (66 hores)
 • Preparació i Tintura (165 hores)
 • Estampació (99 hores)
 • Fabricació de Filatura i Teles No Teixides (99 hores)
 • Tècniques de Teixidura de Punt per Calada (132 hores)
 • Tècniques de Teixidura de Punt per Recollida (165 hores)
 • Tècniques de Teixidura de Punt per Ordit (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)
 • Moda i Tendències (66 hores);
 • Processos de Patronatge i Confecció Industrial (132 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • operador o operadora de màquines;
 • classificador o classificadora;
 • tècnic o tècnica en tints tèxtils i desgreixatge tèxtil;
 • acabador o acabadora;
 • tècnic o tècnica d'ennobliment tèxtil;
 • preparador o preparadora de dissolucions per a l'ennobliment tèxtil;
 • teixidor o teixidora de màquines d'ordir;
 • teixidor o teixidora de punt;
 • programador o programadora CAD/CAM en teixits de punt;
 • elaborador o elaboradora de patrons;
 • confeccionador o confeccionadora de teixits en gèneres de punt.