Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Tèxtil, confecció i pell

Tèxtil, confecció i pell

 

Confecció i Moda, perfil professional en Innovació i Producció de la Moda

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Tèxtil, confecció i pell
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Descripció


Tècnic o tècnica en Confecció i Moda, perfil professional en Innovació i Producció de la Moda
Codi: CFPM TX51

Aquests estudis capaciten per confeccionar, tant a mida com industrialment, peces, complements i altres articles en tèxtil i pell, així com la preparació i conducció dels equips industrials necessaris per a l’obtenció de productes tèxtils, complint amb les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.881 en un centre educatiu i 119 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

 • Patrons (99 hores)
 • Principis de Manteniment Electromecànic (66 hores)
 • Matèries Tèxtils i Pell (132 hores)
 • Tall de Materials (132  hores)
 • Confecció a Mida (165 hores)
 • Confecció Industrial (198 hores)
 • Acabats en Confecció (99  hores)
 • Informació i Atenció al Client (66 hores)
 • Moda i Tendències (99 hores)
 • Acabats Tèxtils (132 hores)
 • Tècniques de Teixidura per Ordit (66 hores)
 • Tècniques de Teixidura de Punt per Recollida (132 hores)
 • Estructures Tèxtils (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (119 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • confeccionista;
 • ajudant de sastreria i modisteria;
 • oficial de confecció;
 • tallador o talladora de peces i articles tèxtils;
 • operador o operadora de màquines industrials de cosir i brodar;
 • cosidor i tècnic en assemblatge o cosidora i tècnica en assemblatge;
 • marcador i tallador o marcadora i talladora de peces i articles en tèxtil i pell;
 • planxador i acabador o planxadora i acabadora;
 • operador o operadora de màquines d'acabat;
 • operador o operadora de màquines d'estampar;
 • operador o operadora de màquines de teixidura de punt per ordit, i
 • operador o operadora de màquines de teixidura de punt per recollida.