Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Tèxtil, confecció i pell

Tèxtil, confecció i pell

 

Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Tèxtil, confecció i pell
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell
Codi: CFPS TXA0

Aquests estudis capaciten per dissenyar col·leccions de materials i productes tèxtils i de pell, atenent les tendències de moda, elaborant i controlant la realització de prototips i mostraris, i concretant les especificacions tècniques del producte i adaptant-ne el procés de fabricació als tipus de processos existents, per contribuir a la viabilitat del producte amb les condicions de cost, qualitat, seguretat i terminis que s’hagin establert.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

 • Mostres d’Articles en Tèxtil i Pell (165 hores)
 • Processos i Anàlisi de Filatura (231 hores)
 • Processos i Anàlisi de Teixits i no Teixits (231 hores)
 • Anàlisi de Dissenys en Tèxtil i Pell (99 hores)
 • Processos d’Ennobliment i Estampació (231 hores)
 • Processos en Tintura i Acabat de Pells (99 hores)
 • Disseny Tècnic de Tèxtils (198 hores)
 • Disseny Tècnic d’Acabats de Pells  (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Disseny Tècnic en Tèxtil i Pell (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de filatura;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de gènere de punt;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de teixits de punt amb CAD-CAM;
 • Tècnic o tècnica de desenvolupament de productes de gènere de punt (R+D+I);
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament de producte de teixit de calada (R+D+I);
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de teixit de calada amb CAD-CAM;
 • Dissenyador o dissenyadora de teixits de calada i fils de fantasia;
 • Copista de dissenys de catifes i tapissos;
 • Copista de dissenys per a telers;
 • Tècnic o tècnica en disseny d’estampació tèxtil (R+D+I);
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica d’estampats tèxtils amb CAD-CAM;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica d'acabats de pells amb CAD-CAM;
 • Tècnic o tècnica d'acabats, gravats i estampat de pells;
 • Tècnic o tècnica de desenvolupament de productes de pell (R+D+I);
 • Tècnic o tècnica en desenvolupament del producte (R+D+I);
 • Encarregat o encarregada d'oficina tècnica;
 • Tècnic o tècnica de control de qualitat;
 • Tècnic o tècnica d'organització;
 • Cap de secció;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de confecció amb CAD-CAM;
 • Tècnic o tècnica en confecció industrial;
 • Tècnic o tècnica en fabricació d'articles de pell i cuir;
 • Dissenyador tècnic o dissenyadora tècnica de patronatge amb CAD-CAM.