Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Serveis socioculturals i a la comunitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

Mediació Comunicativa

 • Ensenyament: Formació professional
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Mediació Comunicativa
Codi: CFPS SCE0

Tècnic o tècnica superior en mediació comunicativa

    

Aquests estudis capaciten per desenvolupar intervencions de mediació comunicativa per a persones sordes, sordcegues i amb discapacitat auditiva, que siguin usuàries de la llengua de signes, o tinguin dificultats en la comunicació, el llenguatge i la parla; així com programes de promoció, de les persones sordes i sordcegues usuàries de la llengua de signes, i de sensibilització social, respectant la idiosincràsia de les persones usuàries.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Interpretació del llenguatge de signes (LOGSE).

 • Metodologia de la Integració Social de les Persones amb Dificultats de Comunicació, Llenguatge i Parla (132 hores)
 • Sensibilització Social i Participació (99 hores)
 • Intervenció Socioeducativa amb Persones Sordcegues (132 hores)
 • Context de la Mediació Comunicativa amb Persones Sordcegues (132 hores)
 • Llengua de Signes (264 hores)
 • Àmbits d'Aplicació de la Llengua de Signes (132 hores)
 • Intervenció amb Persones amb Dificultats de Comunicació (99 hores)
 • Tècniques d'Intervenció Comunicativa (132 hores)
 • Sistemes Augmentatius i Alternatius de Comunicació (132 hores)
 • Habilitats Socials (132 hores)
 • Primers Auxilis (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Mediació Comunicativa (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (317 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic o tècnica superior o especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 19 anys l'any en què es fa la prova o 18 les persones que tenen el títol de tècnic o tècnica relacionat amb el cicle al qual volen accedir.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció (per crèdit): 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic superior o tècnica superior, que els permet accedir:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau o
 • al món laboral, com a:
  • agent de desenvolupament de la comunitat sorda;
  • tècnic o tècnica en promoció, atenció i formació a persones sordes;
  • agent dinamitzador de la comunitat sorda;
  • mediador o mediadora social de la comunitat sorda;
  • agent de desenvolupament de la comunitat sordcega;
  • agent dinamitzador de la comunitat sordcega;
  • mediador o mediadora de persones sordcegues;
  • assistent o assistenta de persones sordcegues;
  • mediador o mediadora de persones amb dificultats de comunicació.