Accés al contingut Accés al menú de la secció

Química

 

Planta Química, perfil professional Productes Farmacèutics i Cosmètics

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Química
 • Entorn: Tècnic i tecnològic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Planta Química, perfil professional Productes Farmacèutics i Cosmètics
Codi: CFPM QU11

Aquests estudis postobligatoris capaciten per fer totes les operacions bàsiques de control i de manteniment dels equips dels diversos processos químics i de les fases de fabricació de productes farmacèutics i cosmètics, per assegurar la qualitat del producte i complir les normes de prevenció de riscos, de seguretat i ambientals. 

Tenen una durada de 2.000 hores (1.617 lectives en un centre educatiu i 383 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Paràmetres Químics (99 hores)
 • Operacions Unitàries en Planta Química (165 hores)
 • Operacions de Reacció en Planta Química (132 hores)
 • Control de Processos Químics Industrials (132 hores)
 • Operacions de Generació i Transferència d'Energia en Procés Químic (165 hores)
 • Transport de Materials en la Indústria Química (132 hores)
 • Tractament d'Aigües (99 hores) ­
 • Principis de Manteniment Electromecànic (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Cmprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)
 • Producció Farmacèutica, Cosmètica i Afins (165 hores)
 • Plantes de Producció Farmacèutica (132 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • operador conductor o operadora conductora d'equips de planta química, de calderes i forns o de mescles;
 • operador o operadora principal en instal·lacions de tractament químic;
 • operador o operadora de màquines trencadores;
 • trituradores i mescladores de substàncies químiques;
 • operador o operadora de refineries de petroli i gas natural;
 • operador o operadora en instal·lacions de producció d'energia i operacions auxiliars de les plantes químiques;
 • operador o operadora d'equips i d'instal·lacions de filtració, separació, així com de depuració d'aigües;
 • operador conductor o operadora conductora d'equips de plantes farmacèutiques.