Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Maritimopesquera

Maritimopesquera

 

Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Maritimopesquera
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Manteniment i Control de la Maquinària de Vaixells i Embarcacions
Codi: CFPM MP40

Aquests estudis capaciten per operar i mantenir la planta propulsora i els equips i sistemes del vaixell, i col·laborar en la seguretat, supervivència i assistència sanitària a bord, aplicant criteris de qualitat i complint els plans de prevenció de riscos laborals i mediambientals de l'empresa. Amb aquesta titulació s'obté directament el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Operació, control i manteniment de màquines i instal·lacions del vaixell (LOGSE).

 • Manteniment de la Planta Propulsora i Maquinària Auxiliar (198 hores) 
 • Procediments de Mecanització i Soldadura en Vaixells i Embarcacions (198 hores) 
 • Regulació i Manteniment d'Automatismes en Vaixells i Embarcacions (165 hores) 
 • Manteniment de les Instal·lacions i Màquines Elèctriques en Vaixells i Embarcacions (165 hores) 
 • Instal·lació i Manteniment de Maquinària de Fred i Climatització en Vaixells i Embarcacions (165 hores) 
 • Procediments de Guàrdia de Màquines (99 hores) 
 • Anglès (99 hores) 
 • Seguretat Marítima (132 hores) 
 • Atenció Sanitària a Bord (66 hores) 
 • Fonaments de Construcció Naval (99 hores) 
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores) 
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores) 
 • Síntesi (66 hores) 
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Mecànic/a naval
 • Operari/ària de reparació i manteniment de motors i grups mecànics
 • Operari/ària de reparació i manteniment de plantes energètiques de motor i vapor
 • Cap de màquines
 • Oficial/a de màquines o primer/a oficial/a de màquines
 • Oficial/a de màquines i primer/a oficial/a de màquines en vaixells de pesca
 • Electromecànic/a de manteniment i instal·lació de planta propulsora, màquines i equips auxiliars d'embarcacions esportives i d'esbarjo
 • Mecànic/a de motors
 • Mantenidor/a d'aire condicionat i fluids en embarcacions esportives i d'esbarjo
 • Electricista naval
 • Electricista de manteniment i reparació de motors, dinamos i transformadors
 • Operari/ària d'instal·lació i manteniment de sistemes frigorífics i d'aire condicionat