Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Maritimopesquera

Maritimopesquera

 

Navegació i Pesca de Litoral

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Maritimopesquera
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Navegació i Pesca de Litoral
Codi: CFPM MP30

Aquests estudis capaciten per organitzar, gestionar i executar les activitats de vaixells, dirigint i controlant la navegació, així com l'extracció, manipulació i conservació de la pesca.

La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Pesca i transport marítim (LOGSE).

 • Tècniques de Navegació i Comunicacions (231 hores)
 • Procediments de Guàrdia (132 hores)
 • Pesca de Litoral (231 hores)
 • Despatx i Administració del Vaixell (99 hores)
 • Seguretat Marítima (132 hores)
 • Atenció Sanitària a Bord (66 hores)
 • Tècniques de Maniobra (132 hores)
 • Estabilitat, Ajustament i Estiba del Vaixell (165 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Instal·lacions i Serveis (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (33 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3: 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Patró/ona dedicat/ada al transport marítim de mercaderies i/o passatgers, serveis de practicatge, seguretat, salvament marítim, busseig i investigació
 • Patró/ona, primer/a oficial/a i oficial/a de pont en vaixells mercants i vaixells de passatge
 • Patró/ona costaner/a polivalent (professió regulada)
 • Patró/ona local de pesca (professió regulada)
 • Mariner/a de pont (professió regulada)
 • Mariner/a pescador/a (professió regulada)
 • Inspector/a de flota
 • Supervisor/a de muntatge i armament d'arts i aparells de pesca
 • Operari/ària d'envasament i empaquetament
 • Operador/a o controlador/a de línia d'envasament
 • Treballador/a en la preparació de peix per a conserves
 • Elaborador/a de productes de la pesca i derivats, de conserves i semiconserves de peix
 • Elaborador/a de congelats i ultracongelats