Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Maritimopesquera

Maritimopesquera

 

Cultius Aqüícoles

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Maritimopesquera
 • Entorn: Agropecuari i marítimopesquer
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Cultius Aqüícoles
Codi: CFPM MP10

Aquests estudis capaciten per portar a terme les activitats destinades a la producció d'espècies aqüícoles i al manteniment bàsic de les instal·lacions, aconseguint la qualitat operacional requerida i complint la normativa d'aplicació vigent, mediambiental i de prevenció de riscos laborals.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Operacions de cultiu aqüícola (LOGSE).

 • Tècniques de Cultius Auxiliars (198 hores)
 • Tècniques d'Engreix de Peixos (165 hores)
 • Tècniques d'Engreix de Mol·luscs (165 hores)
 • Instal·lacions i Equips de Cultiu (198 hores)
 • Tècniques de Viver de Peixos (198 hores)
 • Tècniques de Viver de Mol·luscs (165 hores)
 • Tècniques de Cultiu de Crustacis (99 hores)
 • Aquarologia (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • treballador o treballadora del cultiu de fitoplàncton, zooplàncton, peixos d'engreix en aigües de mar i en aigües continentals, crustacis i mol·luscs;
 • treballador o treballadora en l'engreix de mol·luscs en estructures flotants o submergides i en parc;
 • treballador o treballadora en reproducció de peixos en aigües marines i en aigües continentals, mol·luscs i crustacis;
 • treballador o treballadora en reparació i manteniment de circuits de fluids en instal·lacions aqüícoles;
 • treballador o treballadora en reparació i manteniment d'edificis i estructures de cultiu en instal·lacions aqüícoles;
 • treballador o treballadora en instal·lació, reparació i manteniment de sistemes de cultiu de peixos, mol·luscs i crustacis;
 • treballador o treballadora en reparació, manteniment i ajust d'equips de climatització, producció de calor i fred, filtració, alimentadors, bombament, dosificació i tractament de fluids en instal·lacions aqüícoles;
 • encarregat o encarregada de taller en instal·lacions aqüícoles.