Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

 

Instal·lacions Frigorífiques i Clima

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Instal·lació i manteniment
 • Entorn: Seguretat i serveis de protecció
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Instal·lacions Frigorífiques i Clima
Codi: CFPM IM30

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal.lacions frigorífiques, de climatització i de ventilació aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscos laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Màquines i Equips Tèrmics (231 hores)
 • Tècniques de Muntatge d'Instal·lacions (264 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (264 hores)
 • Configuració d'Instal·lacions de Fred i Climatització (132 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Equips de Refrigeració Comercial (132 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Frigorífiques Industrials (198 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Climatització, Ventilació i Extracció (198 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
 • Mantenidor/a frigorista en instal·lacions comercials
 • Instal·lador/a frigorista en processos industrials
 • Mantenidor/a frigorista en processos industrials
 • Instal·lador/a i muntador d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals
 • Mantenidor/a i reparador/a d'equips de climatització, ventilació i extracció, xarxes de distribució i equips terminals

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'instal·lacions de producció de calor, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE). Amb aquesta titulació també s'obté de forma directa el certificat acreditatiu per a la manipulació d'equips amb sistemes frigorífics de qualsevol càrrega de refrigerants de gasos fluorats.