Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Instal·lació i manteniment

Instal·lació i manteniment

 

Instal·lacions de Producció de Calor

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Instal·lació i manteniment
 • Entorn: Seguretat i serveis de protecció
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Instal·lacions de Producció de Calor
Codi: CFPM IM20

Aquests estudis postobligatoris capaciten per muntar i mantenir instal·lacions calorífiques, solars tèrmiques i de fluids aplicant la normativa vigent, protocols de qualitat, de seguretat i prevenció de riscs laborals establerts, assegurant la seva funcionalitat i respecte al medi ambient.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650  lectives en un centre educatiu i 350 de pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Muntatge i manteniment d'instal·lacions de fred, climatització i producció de calor (LOGSE).

 • Màquines i Equips Tèrmics (198 hores)
 • Tècniques de Muntatge d'Instal·lacions (264 hores)
 • Instal·lacions Elèctriques i Automatismes (264 hores)
 • Configuració d'Instal·lacions Calorífiques (132 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions Calorífiques (165 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Aigua (132 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions d'Energia Solar Tèrmica (99 hores)
 • Muntatge i Manteniment d'Instal·lacions de Gas i Combustibles Líquids (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • Instal·lador/a frigorista en instal·lacions comercials
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'equips de producció de calor
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de calefacció i ACS
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions solars tèrmiques
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions d'aigua
 • Instal·lador/a mantenidor/a d'instal·lacions de gas i combustibles líquids

Si es cursa conjuntament amb el cicle d'Instal·lacions frigorífiques i de climatització, s'obté directament el carnet professional d'instal·lacions tèrmiques en els edificis (ITE).