Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Indústries extractives

Indústries extractives

 

Pedra Natural

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Indústries extractives
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Pedra Natural
Codi: CFPM IE20

Aquests estudis capaciten per extreure i elaborar pedra natural segons les tècniques i processos establerts i per col·locar-la i restaurar-la, manejant i mantenint eines i maquinària, així com complir les especificacions de qualitat, seguretat laboral i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Tall de Blocs (66 hores)
 • Tractaments Superficials (231 hores)
 • Elaboració de Peces (132 hores)
 • Models en Obres de Pedra (66 hores)
 • Comercialització d’Obres de Pedra (99 hores)
 • Coneixement i Extracció de la Pedra (132 hores)
 • Talla i Muntatge de Pedra Natural (132 hores)
 • Restauració de Pedra Natural (165 hores)
 • Tecnologies de Mecanització en Pedra Natural (132 hores)
 • Muntatge de Pedra Natural (99 hores)
 • Manipulació de Càrregues (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (33 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Les persones que superen el cicle formatiu obtenen el títol de tècnic o tècnica que els permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior
 • al món laboral com a:

- Picapedrer

- Operador de maquinària d’arrencada i conformació de blocs

- Elaborador d’obra de carreus

- Operador de maquinària de control numèric de pedra natural

- Operador torner-fresador de pedra

- Operador de màquina talladora de pedra natural

- Operador de màquines per elaborar peces

- Operador de màquina per afaiçonar pedra

- Operador de màquina polidora de roques

- Operador de màquina per al tractament superficial físic de pedra

- Tallista, personal d’obratge i tallador de pedra natural

- Operador de tractaments químics per a pedra

- Embalador/empaquetador/etiquetador

- Col·locador de conjunts artesanals de pedra natural

- Col·locador de plaques

- Col·locador de façanes ventilades

- Polidor-brunyidor de terres

- Marbrista de la construcció

- Treballador qualificat en manteniment i restauració de pedra natural

- Treballador especialista en l'elaboració de plantilles, motlles, models i maquetes per a treballs de pedra natural