Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Indústries alimentàries

Indústries alimentàries

 

Olis d'Oliva i Vins

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Indústries alimentàries
 • Entorn: Professions manipulatives
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Olis d'Oliva i Vins
Codi: CFPM IA30

Aquests estudis postobligatoris capaciten per extreure l'oli d'oliva en les condicions establertes als manuals de procediments i qualitat, conduir les operacions de refinació i condicionament d'oli d'oliva, elaborar destil·lats i begudes espirituoses, portar a terme les operacions d'acabament i estabilització, controlar les fermentacions, aprovisionar i emmagatzemar matèries primeres i auxiliars, envasar, etiquetar i embalar els productes elaborats, preparar i mantenir els equips i les instal·lacions garantint-ne el funcionament i promocionar i comercialitzar els productes elaborats.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmic.

Aquest estudi substitueix el cicle Elaboració d'olis i sucs (LOGSE).

 • Matèries Primeres i Productes en la Indústria Oleícola, Vinícola i d'altres Begudes (264 hores)
 • Extracció d'Olis d'Oliva (132 hores)
 • Elaboració de Vins (264 hores)
 • Principis de Manteniment Electromecànic (66 hores)
 • Condicionament d'Olis d'Oliva (99 hores)
 • Elaboració d'altres Begudes i Derivats (165 hores)
 • Anàlisi Sensorial (132 hores)
 • Venda i Comercialització de Productes Alimentaris (66 hores)
 • Operacions i Control de Magatzem en la Indústria Alimentària (66 hores)
 • Seguretat i Higiene en la Manipulació d'Aliments (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cellerer o cellerera,
 • mestre o mestra de trull,
 • auxiliar en trulls i bodegues i
 • comercial de trulls i bodegues.