Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Fusta, moble i suro

Fusta, moble i suro

 

Instal·lació i Moblament

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Fusta, moble i suro
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Instal·lació i Moblament
Codi: CFPM FS20

Aquests estudis capaciten per instal·lar elements de fusteria i estructures de fusta i mobles, realitzant els processos de mecanitzat, muntatge, ajust i acabat, i complint les especificacions de qualitat, seguretat i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Fabricació a mida i instal·lació de fusteria i moble (LOGSE)

 • Materials en Fusteria i el Moble (132 hores)
 • Solucions Constructives (132 hores)
 • Operacions Bàsiques de Fusteria (231 hores)
 • Operacions Bàsiques de Mobiliari (198 hores)
 • Control de Magatzem (66 hores) 
 • Planificació de la Instal·lació (132 hores) 
 • Instal·lació de Mobiliari (165 hores)
 • Instal·lació de Fusteria (165 hores) 
 • Instal·lació d'Estructures de Fusta (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores) 
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d'equips de fusters de fusta;
 • fuster o fustera d'armadures a la construcció;
 • fuster o fustera en general;
 • fuster o fustera de decorats;
 • ebenista i treballador assimilat o treballadora assimilada;
 • muntador i instal·lador de mobles o muntadora i instal·ladora de mobles;
 • fabricació d'estructures de fusta i peces de fusteria i ebenisteria per a la construcció.