Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Edificació i obra civil

Edificació i obra civil

 

Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Edificació i obra civil
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Obres d'Interior, Decoració i Rehabilitació
Codi: CFPM EO10

Aquests estudis capaciten per organitzar i executar els acabats de construcció en obra nova, reforma i rehabilitació, realitzant sòls, particions i sostres, mitjançant la instal·lació de plafons o peces prefabricades, la col·locació de plaques o làmines, l'aplicació de revestiments continus i la pintura de superfícies, complint les condicions i terminis establerts així com les prescripcions de qualitat, seguretat i medi ambient.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Acabats de construcció (LOGSE).

 • Obres de Construcció (99 hores)
 • Interpretació de Plànols de Construcció (99 hores)
 • Paviments, Enrajolats i Aplacats (132 hores)
 • Fàbriques a Revestir  (165 hores)
 • Revestiments Continus (132 hores)
 • Particions Prefabricades (165 hores)
 • Mampares i Terres Tècnics (99 hores)
 • Falsos Sostres (132 hores)
 • Revestiments Lleugers (99 hores) 
 • Pintura Decorativa en Construcció (132 hores)
 • Organització de Treballs d'Interior, Decoració i Rehabilitació (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • cap d'equip de revestiments amb pastes i morters;
 • cap d'equip i encarregat o encarregada;
 • col·locador o col·locadora de revestiments continus de façanes;
 • arrebossador o arrebossadora de construcció;
 • enrajolador o enrajoladora i col·locador o col·locadora de paviments;
 • instal·lador o instal·ladora de placa de guix laminat i de falsos sostres;
 • rejuntador o rejuntadora de placa de guix laminat;
 • col·locador o col·locadora de prefabricats lleugers a la construcció;
 • col·locador o col·locadora de paviments lleugers, en general;
 • col·locador o col·locadora de moqueta;
 • instal·lador o instal·ladora de paviments elevats registrables;
 • instal·ladors de sistemes de mampares i plafons tècnics;
 • pintor o pintora i empaperador o empaperadora;
 • pintor o pintora d'interiors;
 • pintor decorador d'interiors o pintora decoradora d’interiors;
 • pintor o pintora d'obra;
 • pintor o pintora de façanes d'edificació.

Aquest títol permet l'obtenció directa de la Targeta Professional de la Construcció (TPC), d'acord amb les especificacions establertes en el Conveni Col·lectiu General del Sector de la Construcció.