Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Arts gràfiques

Arts gràfiques

 

Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Arts gràfiques
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior en Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia
Codi: CFPS AFA0

Aquests estudis capaciten per dissenyar productes gràfics, envasos i embalatges; editar publicacions impreses i electròniques, i gestionar i controlar la producció editorial, realitzant la publicació i el servei d'atenció al client, aplicant els protocols de qualitat, seguretat i prevenció de riscos laborals i assegurant-ne la funcionalitat i respecte al medi ambient.
 
La durada és de 2.000 hores (1.617 en un centre educatiu i 383 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Disseny i producció editorial (LOGSE).

 • Materials de Producció Gràfica (132 hores)
 • Organització dels Processos de Preimpressió Digital (264 hores)
 • Disseny de Productes Gràfics (231 hores)
 • Gestió de la Producció en Processos d'Edició (99 hores)
 • Producció Editorial (99 hores)
 • Disseny Estructural d'Envàs i Embalatge (99 hores)
 • Disseny i Planificació de Projectes Editorials Multimèdia (99 hores)
 • Desenvolupament i Publicació de Productes Editorials Multimèdia (231 hores)
 • Comercialització de Productes Gràfics i Atenció al Client (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Projecte de Disseny i Edició de Publicacions Impreses i Multimèdia (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (383 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat,
 • tenir el títol de tècnic de formació professional o tècnic superior de formació professional o tècnic especialista,
 • haver superat el segon curs de batxillerat de qualsevol modalitat de batxillerat experimental,
 • haver superat el curs d'orientació universitària (COU) o el preuniversitari,
 • tenir el títol de batxillerat per haver cursat el batxillerat unificat polivalent (BUP),
 • tenir qualsevol titulació universitària o una d'equivalent, o
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir complerts 19 anys o bé complir-los durant l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud i presentar-la al centre per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Quan el nombre de sol·licituds és superior a l'oferta, les peticions s'ordenen, dins de cada via d'accés i d'acord amb les prioritats que pertoqui, segons la qualificació mitjana dels estudis o la qualificació de la prova que permet l'accés al cicle.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per unitat formativa: 25 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 25 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

 

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a qualsevol estudi universitari oficial de grau. Les persones que s'han graduat en un cicle formatiu de grau superior poden obtenir la convalidació de crèdits universitaris ECTS.

Per a més informació, consulteu el Canal Universitats

    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • dissenyador gràfic o dissenyadora gràfica;
 • dissenyador o dissenyadora de publicacions multimèdia;
 • dissenyador o dissenyadora d'envasos i embalatges;
 • tècnic o tècnica en producció editorial;
 • assistent o assistenta en edició;
 • tècnic o tècnica en preimpressió;
 • tècnic o tècnica en gestió de producció gràfica;
 • tècnic o tècnica en desenvolupament i publicació de productes multimèdia, i
 • tècnic o tècnica en comercialització de productes gràfics i multimèdia.