Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Arts gràfiques

Arts gràfiques

 

Postimpressió i Acabats Gràfics

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Arts gràfiques
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Postimpressió i Acabats Gràfics
Codi: CFPM AF30

Aquests estudis capaciten per fer les operacions de postimpressió i acabats gràfics, assegurant-ne la qualitat i complint la normativa de seguretat i protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball) que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Enquadernació i manipulats de paper i cartró (LOGSE)

 • Guillotinat i Plegat (198 hores)
 • Enquadernació en Grapa (99 hores)
 • Enquadernació en Rústica i Tapa Dura (198 hores)
 • Encunyació (198 hores)
 • Impressió en Flexografia (132 hores)
 • Elaboració de Tapes i Arxivadors (165 hores)
 • Tractament Superficial de l'Imprès (132 hores)
 • Formació d'Envasos (99 hores)
 • Materials per a Postimpressió (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex.

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • enquadernador o enquadernadora industrial;
 • tècnic o tècnica en guillotinat;
 • tècnic plegador o tècnica plegadora;
 • tècnic o tècnica en màquina plegadora engomadora;
 • tècnic o tècnica en alçadora;
 • tècnic o tècnica en cosidora de plecs;
 • enquadernador o enquadernadora en rústica i tapa dura;
 • enquadernador o enquadernadora en grapa o filferro;
 • tècnic o tècnica en impressió flexogràfica;
 • tècnic o tècnica en confecció en tapes d'enquadernació;
 • tècnic o tècnica en estampació de tapes;
 • tècnic o tècnica en embalatge;
 • tècnic o tècnica en acabats gràfics;
 • tècnic o tècnica en elaboració d’envasos i embalatges;
 • tècnic o tècnica en encunyat.