Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Arts gràfiques

Arts gràfiques

 

Impressió Gràfica

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Arts gràfiques
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Impressió Gràfica
Codi: CFPM AF20

Aquests estudis capaciten per fer ajustaments mecànics, entonació i registre de la imatge per a la producció d'impresos per a sistemes convencionals (òfset, flexografia i serigrafia) o per a mitjans digitals, controlant i mantenint les màquines i equips auxiliars per obtenir la producció amb la qualitat i en els temps establerts, i complint les normes de prevenció de riscos laborals i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (aproximadament 1.600 en un centre educatiu i 400 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Impressió en arts gràfiques (LOGSE).

 • Preparació i Regulació de Màquines d'Òfset (231 hores)
 • Desenvolupament de la Tirada d'Òfset (264 hores)
 • Impressió en Flexografia (132 hores)
 • Impressió en Serigrafia (198 hores)
 • Impressió Digital (165 hores)
 • Preparació de Materials per a la Impressió (231 hores)
 • Impressió en Rotogravat i Tampografia (99 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • operador o operadora de màquines d'òfset en general;
 • maquinista d'impressió òfset;
 • tècnic o tècnica d'impressió d'òfset;
 • muntador o muntadora de planxes de flexografia;
 • operador o operadora de màquina flexogràfica;
 • conductor o conductora de màquina d'impressió flexogràfica;
 • operador o operadora de màquina de gravat en relleu;
 • tècnic o tècnica en impressió digital;
 • tècnic o tècnica d'impressió serigràfica;
 • impressor o impressora de serigrafia.