Accés al contingut Accés al menú de la secció

Agrària

 

Activitats Eqüestres

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Agrària
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Activitats Eqüestres
Codi: CFPM AR60

Aquests estudis postobligatoris capaciten per menar i cuidar el bestiar equí en cadascuna de les fases productives, i també per desenvolupar activitats de guia per itineraris eqüestres, amb atenció especial a la seguretat i benestar animal, utilitzant i mantenint les instal·lacions, maquinària i equips i complint la normativa de benestar animal de prevenció de riscos laborals, i de protecció ambiental.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 • Alimentació, Maneig General i Primers Auxilis d'Èquids (99 hores)
 • Manteniment Físic, Cures i Higiene Equina (99 hores)
 • Reproducció, Cria i Recria d'Èquids (132 hores)
 • Ferrament d'Èquids (99 hores)
 • Esbravament i Doma de Poltres a la Corda (165 hores)
 • Ensinistrament (132 hores)
 • Tècniques d'Equitació (165 hores)
 • Exhibicions i Concursos de Bestiar Equí (66 hores)
 • Guia Eqüestre (132 hores)
 • Atenció a Grups (99 hores)
 • Organització d'Itineraris (66 hores)
 • Primers Auxilis (66 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Empresa i Iniciativa Emprenedora (66 hores)
 • Anglès Tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • treballador o treballadora en la cria de cavalls,
 • empleat o empleada per a la cura i el maneig d’èquids i les seves instal•lacions,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en explotacions ramaderes equines,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en centres d'ensinistrament i entrenament de bestiar equí,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en centres de pupil•latge, descans i recuperació d’equins,
 • empleat o empleada per a la doma de poltres en parades de sementals, centres de selecció i tests i eguassades.
 • empleat o empleada en empreses de serveis relacionats amb el sector equí,
 • monitor o monitora de campaments,
 • guia d'itineraris a cavall,
 • encarregat o encarregada de prevenció i seguretat en rutes i esdeveniments eqüestres,
 • dissenyador o dissenyadora d'itineraris eqüestres fins a mitja muntanya,
 • auxiliar ferrador o ferradora de bestiar equí.

On treballaràs

Aquest professional desenvolupa la seva activitat professional tant en empreses dedicades a la producció, ensinistrament, doma, munta i exhibició d'equins com en l'àmbit d'activitats recreatives a la natura i turisme actiu o d'aventura; també en les àrees de programació, organització, desenvolupament, seguiment i avaluació d'itineraris a cavall per terrenys variats i per a tot tipus d'usuaris.