Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Administració i gestió

Administració i gestió

 

Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Sanitari

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Administració i gestió
 • Entorn: Administració i oficina
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Sanitari
Codi: CFPM AG12

Aquests estudis postobligatoris capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l’àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a les persones, en empreses públiques o privades.

Les competències esmentades es complementen amb el currículum de gestió administrativa, orientat a l'àmbit de la salut, amb l'especialització en activitats de suport de gestió de la documentació, acolliment i atenció al client i usuari, dins d’un entorn sanitari.

La durada és de 2.000 hores (1.650 en un centre educatiu i 350 en un centre de treball), que es distribueixen en dos cursos acadèmics.

 • Comunicació Empresarial i Atenció al Client (165 hores)
 • Operacions Administratives de Compravenda (165 hores)
 • Empresa i Administració (165 hores)
 • Tractament Informàtic de la Informació (231 hores)
 • Tècnica Comptable (165 hores)
 • Operacions Administratives de Recursos Humans (99 hores)
 • Tractament de la Documentació Comptable (132 hores)
 • Operacions Administratives de Suport (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Empresa a l'Aula (132 hores)
 • Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)
 • Operacions Administratives de Gestió Sanitària (132 hores)
 • Informació de Suport per a la Realització de Proves i Serveis Complementaris (99 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar administratiu o administrativa;
 • ajudant o ajudanta d'oficina;
 • auxiliar administratiu o administrativa de cobraments i pagaments;
 • de gestió de personal; 
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d'atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria;
 • empleat o empleada en mitjans de pagament;
 • recepcionista en empreses de l'entorn sanitari;
 • auxiliar administratiu o administrativa en empreses de l'entorn sanitari;
 • empleat o empleada d'atenció al públic en l'entorn sanitari.