Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Administració i gestió

Administració i gestió

 

Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Jurídic

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Administració i gestió
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Gestió Administrativa, perfil professional Àmbit Jurídic
Codi: CFPM AG11

Aquests estudis capaciten per exercir tasques de suport administratiu en l'àmbit laboral, comptable, comercial, financer i fiscal i tasques de suport a clients o  persones usuàries, en empreses públiques o privades. L'orientació cap a l'àmbit jurídic capacita per a la realització de les activitats de suport administratiu en l'àmbit jurídic privat, i les activitats de tramitació processal i administrativa i d'auxili judicial de l'Administració de justícia de Catalunya.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 hores lectives en un centre educatiu i 350 hores de pràctiques en un centre de treball) concentrades en dos cursos acadèmics.

 • Comunicació Empresarial i Atenció al Client (132 hores)
 • Operacions Administratives de Compravenda (99 hores)
 • Operacions Administratives de Recursos Humans (99 hores)
 • Operacions Auxiliars de Gestió de Tresoreria (99 hores)
 • Tècnica Comptable (99 hores)
 • Tractament de la Documentació Comptable (99 hores)
 • Tractament Informàtic de la Informació (198 hores)
 • Operacions Administratives de Suport (66 hores)
 • Anglès (99 hores)
 • Empresa i Administració (165 hores)
 • Empresa a l'Aula (99 hores)
 • Organització i Estructura de l'Àmbit Jurídic i Judicial (165 hores)
 • Tramitació Processal i Auxili Judicial (132 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (99 hores)
 • Formació en Centres de Treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex I 'Mòduls professionals'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa;
 • ajudant o ajudanta d'oficina;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de cobraments i pagaments;
 • administratiu o administrativa comercial;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de gestió personal;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa de les administracions públiques;
 • recepcionista;
 • empleat o empleada d'atenció al públic;
 • empleat o empleada de tresoreria;
 • empleat o empleada en mitjans de pagament;
 • auxiliar administratiu o auxiliar administrativa del sector jurídic privat;
 • auxili judicial;
 • tramitador o tramitadora processal i administratiu o administrativa.