Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Famílies professionals  > Activitats físiques i esportives

Activitats físiques i esportives

 

Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Entorn: Físic i esportiu
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en Conducció d'Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
Codi: CFPM 0101

Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d'alpinisme.

La durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

 • El Medi Natural (60 hores)
 • Conducció de Grups i Activitats en el Medi Natural (120 hores)
 • Seguretat i Supervivència en Muntanya (90 hores) 
 • Conducció de Grups en Bicicletes (120 hores)  
 • Conducció de Grups a Cavall i Atencions Equines Bàsiques (180 hores)  
 • Administració, Gestió i Comercialització en la Petita Empresa (60 hores)  
 • Fonaments de l'Activitat Física (30 hores)  
 • Primers Auxilis (30 hores)
 • Activitats Físiques per a Persones amb Discapacitats (30 hores)
 • Dinàmica de Grups (60 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores) 
 • Formació en Centres de Treball (410 hores)
 • Síntesi (60 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 3 'Crèdits'

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:

 • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
 • haver superat el curs específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
 • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
 • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
 • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
 • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
 • haver superat els mòduls obligatoris d'un programa de qualificació professional inicial (PQPI),
 • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.

Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s'obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
    

Sortides professionals

La superació d'aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • guia de turisme eqüestre,
 • guia d'itineraris en bicicleta,
 • acompanyador o acompanyadora de muntanya i
 • coordinador o coordinadora d'activitats de conducció i guiatge en la natura.