Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Formació professional  > Cicles  > Grau superior  > Serveis socioculturals i a la comunitat

Serveis socioculturals i a la comunitat

 

 • Animació sociocultural i turística
 • Formació professional . Grau superior
 • Família professional:  Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Àmbit professional: Serveis socials; Humanístic i social
 • Educació infantil
 • Formació professional . Grau superior
 • Família professional:  Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Àmbit professional: Serveis socials; Humanístic i social
 • Integració social
 • Formació professional . Grau superior
 • Família professional:  Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Interpretació de la llengua de signes
 • Formació professional . Grau superior
 • Família professional:  Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Àmbit professional: Serveis socials; Humanístic i social

Cuina i gastronomia

 • Ensenyament: Formació professional
 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOE
 • Família professional: Hoteleria i turisme
 • Entorn: Econòmic i empresarial
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica en cuina i gastronomia
Codi: CFPM HT10

Aquests estudis postobligatoris  capaciten per manipular, preparar, conservar i presentar aliments, confeccionar propostes gastronòmiques i ajudar en el servei.

Tenen una durada de 2.000 hores (1.650 lectives en un centre educatiu i 350 pràctiques en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

Aquest estudi substitueix el cicle Cuina (LOGSE).


Continguts

 • Ofertes gastronòmiques (99 hores)
 • Preelaboració i conservació d'aliments (264 hores)
 • Tècniques culinàries (264 hores)
 • Processos bàsics de pastisseria i rebosteria (198 hores)
 • Productes culinaris (264 hores)
 • Postres en la restauració (165 hores)
 • Seguretat i higiene en la manipulació d'aliments (66 hores)
 • Formació i orientació laboral (99 hores)
 • Empresa i iniciativa emprenedora (66 hores)
 • Anglès tècnic (99 hores)
 • Síntesi (66 hores)
 • Formació en centres de treball (350 hores)

Més informació del currículum a l'annex, apartat 5.3 'Descripció dels mòduls professionals i de les unitats formatives'


  Accés

  Vies d'accés

  Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen algun dels requisits següents:
  • tenir el títol de graduat en educació secundària obligatòria,
  • haver superat el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà,
  • tenir el títol de tècnic o de tècnic auxiliar,
  • haver superat el segon curs del batxillerat unificat i polivalent (BUP),
  • tenir altres estudis equivalents a efectes acadèmics,
  • haver superat la prova d'accés a la universitat per a més grans de 25 anys,
  • haver superat un programa de qualificació professional inicial (PQPI) amb nota igual o superior a 8,
  • tenir un títol per accedir a un cicle formatiu de grau superior.
  Les persones que no compleixen cap dels requisits esmentats han de superar una prova d'accés. Per presentar-s'hi cal tenir com a mínim 17 anys l'any en què es fa la prova.

  Tràmits

  Preinscripció i matrícula

  Per cursar el cicle cal formalitzar una sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc.

  Per a l'assignació de les places s'ordenen les sol·licituds segons la qualificació mitjana de l'ESO o dels estudis equivalents; les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir d'un número de desempat que s'obté per sorteig.

  Hi ha un 20% de places reservades per als alumnes que accedeixen a un cicle mitjançant la prova d'accés o el curs específic d'accés; les sol·licituds d'aquests alumnes s'ordenen segons la qualificació obtinguda a la prova o al curs.

  Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

  Continuïtat

  Les persones que superen el cicle formatiu obtenen un títol de tècnic o tècnica, que els permet accedir:

  • al batxillerat,
  • a un cicle de grau superior (cal superar la prova d'accés),
  • al món laboral, com a:
   • cuiner o cuinera;
   • cap de partida, i
   • empleat o empleada d’economat i celler d’un hotel, restaurant, hospital, empresa de servei d’àpats, etc.