Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Dansa  > Estudis en les escoles de dansa

Ensenyaments a les escoles de dansa

  • Ensenyament: Dansa
  • Grau: Escoles
  • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
  • Sistema: LOE
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Codi: DANL48.30000

Els estudis que imparteixen les escoles de dansa autoritzades pel Departament d'Ensenyament no són reglats i, per tant, no condueixen a l'obtenció de títols amb validesa acadèmica oficial.

Les escoles de dansa imparteixen ensenyaments elementals i altres ensenyaments no reglats, que aporten a l'alumnat una formació teòrica i pràctica que permet gaudir de la pràctica individual i de conjunt.

L'alumnat que cursa ESO o batxillerat i estudis de dansa en una escola de dansa autoritzada pot demanar una reducció d’hores lectives.

Si s’estudia ESO i es cursen cinc hores o més en una escola de dansa autoritzada, es pot demanar l’exempció d’educació física.

Si s’estudia ESO i es cursen set hores o més en una escola de dansa autoritzada, es pot demanar la reducció de fins a quatre hores de matèries optatives per curs i la matèria d’educació física.

Cal tenir en compte que la reducció no es pot aplicar a les matèries optatives específiques de quart d'ESO.

Si s'estudia batxillerat i es cursen 7 hores o més en una escola de dansa autoritzada, es pot demanar la reducció de l'educació física.

Si s'estudia batxillerat i es cursen entre 12 i 14 hores en una escola de dansa autoritzada i s'ha superat la prova d'accés a qualsevol curs dels ensenyaments professionals, també es pot demanar la reducció de 4 hores de la franja d'optativitat.

Si s'estudia batxillerat i es cursen 15 hores o més en una escola de dansa autoritzada i s'ha superat la prova d'acccés a qualsevol curs dels ensenyaments professionals, es pot demanar la reducció anterior a més de 4 hores d'una matèria de modalitat en un dels dos cursos.

L'accés a aquests estudis no està normativament regulat.

Tr?mits

Per accedir als ensenyaments que imparteixen les escoles de dansa cal seguir el procés d'inscripció que determina cada escola.

Consulteu l'import de la matrícula en el centre corresponent.

Les persones interessades en la dansa poden cursar ensenyaments professionals o superiors de dansa.

Normativa


Guies informatives