Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Dansa  > Centres amb ensenyaments integrats de dansa

Centres amb ensenyaments integrats de dansa


Descripció

Aquests ensenyaments integren els ensenyaments de primària i secundària amb els ensenyaments de dansa. L'objectiu és facilitar als alumnes la possibilitat de cursar simultàniament els ensenyaments de dansa i els de règim general. Per aquest motiu, la integració afecta els espais, els horaris i el currículum.

Continguts

Els continguts que s’imparteixen són els següents:

  • Ensenyaments de primària i ensenyaments no reglats de dansa
  • Ensenyaments de dansa de grau professional i d'educació secundària obligatòria.
  • Batxillerat (actualment es cursa fora del centre integrat).

Accés

Per accedir als centres integrats s'ha de superar una prova que avalua les aptituds artístiques de l'aspirant. 

Atès que els centres integrats estan oberts a tots els alumnes de Catalunya, la proximitat del domicili no és un criteri que es tingui en compte en l'admissió.

Esl alumnes que volen accedir a un centre integrat han de presentar la sol·licitud de preinscripció en aquest centre. Per si no són admesos al centre integrat, durant el mateix peroíode, aquests alumnes han de sol·licitar l'admissió en centres on cursar els ensenyaments de règim general. Aquesta segona sol·licitud (que no ha d'incloures el centre integrat) s'ha de presentar al primer dels centres demanats.

En aquest cas no es considera que hi hagi duplicitat de sol·licituds.

Preinscripció i matrícula

Per cursar aquests ensenyaments cal formalitzar una sol·licitud d’admissió a la prova d’accés i presentar-la, en el termini fixat, al centre demanat.

Centres on es pot cursar

Institut Escola Artístic Oriol Martorell (08053571)
Ensenyaments no reglats de dansa i ensenyaments de primària
Carrer d’Artesania, 39-41
08042 Barcelona
Telèfon: 933 503 917

Escola d’Ensenyament Secundari i Artístic (EESA) / Conservatori Professional de Dansa (CPD) de l’Institut del Teatre (08059342)
Ensenyaments de dansa de grau professional i d'educació secundària obligatòria (ESO)
Plaça de Margarida Xirgu, s/n
08004 Barcelona
Telèfon: 932 273 900


Data d'actualització: 03.03.2011