Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Dansa

Dansa

Les escoles de dansa imparteixen ensenyaments adreçats a la iniciació i la formació dels infants en aquesta art, a la preparació per a l'accés als estudis professionalitzadors corresponents i a la continuació de la formació i pràctica artístiques no professionals de persones de major edat. Aquests estudis no són reglats i no comporten l'obtenció de títols acadèmics o professionals. 

Els coneixements de dansa també es poden adquirir en els anomenats centres amb ensenyaments integrats, és a dir, centres de primària i/o de secundària que imparteixen simultàniament els ensenyaments de règim general i els de dansa.

Els ensenyaments professionals de dansa s’estructuren en sis cursos acadèmics que imparteix un centre públic de la Diputació de Barcelona i dos centres de titularitat privada (al Maresme i a Tarragona). En acabar s’obté el títol professional de dansa de l’especialitat cursada (Dansa Clàssica, Dansa Contemporània o Dansa Espanyola). 

Els ensenyaments artístics superiors de dansa duren quatre cursos i tenen com a objectiu la formació de professionals qualificats. Estan adaptats a l’espai europeu d’educació superior i són equivalents a tots els efectes als graus universitaris. Les especialitats que s’ofereixen són Coreografia i Tècniques d'Interpretació de la Dansa, i Pedagogia de la Dansa.