Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Cursos de preparació per a les proves d'accés  > Preparació a les proves de grau superior

Formació per a les proves d'accés a cicles formatius de grau superior

 • Ensenyament: Educació d'adults
 • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
 • Sistema: LOGSE
 • Formació: Preparació per a les proves d'accés
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Codi: FANRCFGS0000

 Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

 


Continguts

Part comuna

Comprèn les matèries de llengua catalana, llengua castellana, llengua estrangera(anglès, francès o alemany) i matemàtiques.


Part específica

Comprèn diverses matèries agrupades en opcions. Segons la família professional o el cicle a què es vol accedir, cal triar dues matèries de l'opció A, l'opció B, l'opció C o l'opció D.

Opció A

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia industrial

Opció B

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Opció C

 • Economia de l’empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

Opció D

 • Educació física,
 • i una de les matèries següents: Biologia, Ciències de la terra i del medi ambient, Química 

  Accés

  Vies d'accés

  Poden accedir a aquests estudis totes les persones que tenen més de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

  Tràmits

  Preinscripció i matrícula

  Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

  Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

  Continuïtat

  La qualificació que s'obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés.