Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Arts plàstiques i disseny  > Famílies professionals  > Disseny d'interiors

Disseny d'interiors

 

Projectes i Direcció d'Obres de Decoració

 • Ensenyament: Arts plàstiques i disseny
 • Grau: Grau superior
 • Titulació: Tècnic/a superior
 • Sistema: LOGSE
 • Modalitat/Família: Disseny d'interiors
 • Entorn: Artístic
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Tècnic o tècnica superior d'arts plàstiques i disseny en Projectes i Direcció d'Obres de Decoració
Codi: CFAS 5855

Aquests estudis capaciten per desenvolupar projectes d’obres de decoració, valorar-ne els aspectes plàstics, artístics, tècnics i econòmics, i investigar les formes, els materials, les tècniques i els processos artístics relacionats amb la decoració.

La durada és de 1.950 hores (1.890 en un centre educatiu i 60 en un centre de treball) distribuïdes en dos cursos acadèmics.

 

 • Història de l'Arquitectura i del seu Entorn Ambiental (60 hores)
 • Història de l'Interiorisme (60 hores)
 • Dibuix Artístic (90 hores)
 • Dibuix Tècnic (150 hores)
 • Expressió Volumètrica (120 hores)
 • Mitjans Informàtics i Audiovisuals (120 hores)
 • Projectes (270 hores)
 • Projectes: Projectes i Direcció d'Obres (390 hores)
 • Tecnologia i Sistemes Constructius (120 hores)
 • Tecnologia i Sistemes Constructius: Projectes i Direcció d'Obres (270 hores)
 • Programació d'Obres (90 hores)
 • Formació i Orientació Laboral (60 hores)
 • Formació Pràctica en Empreses, Estudis o Tallers (60 hores)
 • Projecte Final (90 hores)

Més informació del currículum a l'annex

Tenen accés directe al cicle les persones que compleixen un dels requisits següents:

 • tenir el títol de batxillerat, modalitat d'arts;
 • tenir el títol de batxillerat d'altres modalitats i haver cursat tres matèries de la via d'arts plàstiques, imatge i disseny;
 • tenir el títol de graduat en arts aplicades i oficis artístics;
 • tenir el títol de tècnic superior de formació professional d'una família equivalent a una d'arts plàstiques i disseny de les que s'especifica a la prova d'accés. 

Les persones que no compleixen els requisits anteriors han de superar una prova d'accés (part específica i part comuna). Per fer-la cal:

 • tenir 19 anys o complir-los l'any en què es fa la prova o 
 • tenir 18 (o complir-los l'any en què es fa la prova) si es té el títol de tècnic de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o bé de formació professional d'una família equivalent

Només cal superar la part específica de la prova si es té el títol de batxillerat (o alguna de les titulacions equivalents) o si s'ha superat el curs específic per accedir als cicles de grau superior.

Podeu consultar la llista de titulacions o certificacions que permeten l'exempció de la part  específica a l'apartat de Proves del web.

Tr?mits

Per cursar el cicle cal formalitzar la sol·licitud d'admissió i presentar-la al centre i per a l'ensenyament demanat en primer lloc. 

Quan el nombre de sol·licituds en un centre és superior a l'oferta, s'ordenen segons els criteris següents:

 • la qualificació de la prova d'accés,
 • la qualificació mitjana de l'expedient acadèmic (que dóna dret a l'exempció de la prova d'accés) i
 • la qualificació de la part específica de la prova.

Les sol·licituds que després d'aplicar aquests criteris encara tenen la mateixa puntuació s'ordenen a partir del número de desempat que s'obté per sorteig.

Els imports de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament són:

 • per curs: 360 euros
 • per crèdit: 65 euros
 • per mòdul de formació en centres de treball (FCT): 65 euros
 • per la compleció, per crèdit: 20 euros

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic superior o tècnica superior, que permet accedir a:

 • a qualsevol estudi universitari oficial de grau (es dóna preferència als cicles formatius de les mateixes branques de coneixement),
 • als ensenyaments artístics superiors de disseny i als ensenyaments artístics superiors de conservació i restauració de béns culturals
    

Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • projectes d'obres de decoració dissenyades per un o una professional de nivell superior,
 • direcció d'obres de decoració i
 • representació gràfica de treballs.



 

Normativa

 • Decret 136/1998, de 9 de juny, pel qual s'estableix el currículum dels cicles de formació específica de grau superior d'arts plàstiques i disseny en moblament, en arquitectura efímera, en aparadorisme, en elements de jardí i en projectes i direcció d'obres de decoració, de la família professional de disseny d'interiors (DOGC núm. 2674, de 6.7.1998)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats