Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Educació d'adults  > Normativa
 

Normativa


General

Curricular

Ensenyaments inicials i bàsics i competències per a la societat de la informació

 • Resolució ENS/1403/2018, de 21 de juny,  

  per la qual s'estableix el currículum de llengües estrangeres als centres de formació d'adults del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7652, de 28.6.2018)

 • Resolució ENS/447/2018, de 12 de març,  

  de modificació de la Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults (DOGC núm. 7580, de 16.3.2018)

 • Resolució ENS/2322/2017, de 29 de setembre,  

  per la qual s'autoritzen centres de formació de persones adultes públics que no depenen del Departament d'Ensenyament a impartir amb reconeixement els ensenyaments de llengües i competència digital per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7470, de 9.10.2017)

 • Ordre PRE/206/2017, de 4 de setembre,  

  de reconeixement de l'equivalència entre els certificats de competència digital de l'educació de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 7450A, de 7.9.2017)

 • Resolució de 14 de juny de 2016,  

  de modificació de la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica d'aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament

 • Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril,  

  per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014)

 • Resolució de 10 de maig de 2013,  [PDF, 732,89 KB ]
  per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments corresponents a llengua catalana i castellana, llengua occitana, denominada aranès a l'Aran, i a les llengües estrangeres, d'aplicació als centres de formació d'adults que depenen del Departament d'Ensenyament

Curs de formació específic per als cicles formatius

 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny,  

  de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.6.2012)

 • Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny,  

  per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 6158, de 27.6.2012)

Cursos de formació per a l'accés a cicles formatius

 • Resolució ENS/1781/2017, de 19 de juliol,  

  per la qual es resol la convocatòria per al reconeixement de centres de formació de persones adultes que imparteixen formació per a les proves d'accés als cicles formatius per al curs 2017-2018 (DOGC núm. 7420, de 26.7.2017)

 • Resolució ENS/924/2017, de 24 d'abril,  

  per la qual s'estableixen els criteris de la formació per a les proves d'accés als cicles formatius durant el curs 2017-2018 i s'obre la convocatòria del procés d'autorització i modificació d'aquesta formació per a centres que no depenen del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 7362, de 4.5.2017)

 • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre,  

  per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010)

 • Resolució EDU/2898/2006, de 22 d'agost,  

  per la qual es regula, amb caràcter experimental, la formació per a les proves d'accés als cicles formatius de formació professional per al curs 2006-2007 (DOGC núm. 4717, de 13.9.2006)

Educació secundària per a adults

 • Ordre ENS/154/2011, de 14 de juny,  

  del procediment i els documents i requisits formals del procés d'avaluació a l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5922, de 18.7.2001)

 • Decret 161/2009, de 27 d’octubre,  

  d'ordenació dels ensenyaments de l'educació secundària obligatòria per a les persones adultes (DOGC núm. 5496, de 2.11.2009)

Cicle de formació instrumental
 • Decret 213/2002, d'1 d'agost,  

  pel qual s'estableix l'ordenació curricular de la formació bàsica de les persones adultes (DOGC núm. 3694, de 7.8.2002, capítol 2: Cicle de formació instrumental per a les persones adultes -articles del 9 al 15- i annex 1: Currículum de la formació instrumental per a les persones adultes)

Proves per obtenir el títol de l'ESO i CFI (majors de 18 anys)

 • Resolució ENS/2774/2017, de 3 de novembre,  

  per la qual es convoquen les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria i per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones de més de 18 anys, corresponents a l'any 2018 (DOGC núm. 7509, d'1.12.2017)

 • Ordre EDU/18/2010, de 15 de gener,  

  d'organització de les proves lliures per a l'obtenció del títol de graduat/ada en educació secundària obligatòria per a persones majors de divuit anys (DOGC núm. 5551, de 22.1.2010)

 • Ordre BEF/267/2003, de 3 de juny,  

  per la qual es regulen les proves específiques per a l'obtenció del certificat de formació instrumental per a persones majors de divuit anys (DOGC núm. 3909, de 20.6.2003)


Data d'actualització: 06.07.2018