Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Educació d'adults  > Estudis  > Informàtica

Informàtica

 

Nivell inicial d'informàtica

  • Ensenyament: Educació d'adults
  • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
  • Sistema: LOGSE
  • Formació: Informàtica
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Codi: FANRINF EI00

Els ensenyaments d'informàtica tenen com objectiu facilitar l'adquisició de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l'àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) per desenvolupar-se en la societat actual. S'imparteixen en quatre nivells: COMPETIC Inicial, 1, 2 i 3.

El nivell inicial d'informàtica (COMPETIC inicial) s'adreça a les persones adultes que volen assolir un domini bàsic de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC).

COMPETIC INICIAL

Recull tres de les sis competències del nivell bàsic de l'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC):

  • Tecnologia digital, ús de l'ordinador i del sistema operatiu.
  • Tractament de la informació escrita.
  • Navegació i comunicació en el món digital.

Poden accedir a aquests estudis les persones més grans de 18 anys i les que els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

Tr?mits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la preinscripció i la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

COMPETIC 1

Normativa

  • Resolució de 14 de juny de 2016, de modificació de la Resolució de 19 de juny de 2012, per la qual s'estableixen els currículums dels ensenyaments d'informàtica d'aplicació a la xarxa de centres i aules de formació de persones adultes dependents del Departament d'Ensenyament i els centres municipals autoritzats pel Departament.
  • Resolució ENS/924/2014, de 23 d'abril, per la qual s'estableix el procediment d'avaluació i certificació dels ensenyaments de competència digital a l'educació d'adults (DOGC núm. 6614, de 2.5.2014)
  • Ordre PRE/206/2017, de 4 de setembre, de reconeixement de l'equivalència entre els certificats de competència digital de l'educació de persones adultes (COMPETIC) i els certificats d'acreditació de competències en tecnologies de la informació i la comunicació (ACTIC) (DOGC núm. 7450A, de 7.9.2017)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats