Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Cursos per accedir a cicles  > Curs de preparació a les proves de grau superior

Curs de preparació a les proves de grau superior

 • Ensenyament: Educació d'adults
 • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
 • Sistema: LOGSE
 • Formació: Preparació per a les proves d'accés
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Codi: FANRCFGS0000

 Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau superior de formació professional, d'arts plàstiques i disseny i d'ensenyaments esportius. L'alumnat pot  preparar la part comuna de la prova, la part específica, o totes dues.

La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés al grau superior és de 300 hores per a la part comuna i de 99 hores per a les dues matèries de la part específica.

 

Matèries de la part comuna

Llengua catalana i castellana
Llengua estrangera
Matemàtiques
Història (és matèria comuna només per a les persones que vulguin accedir als ensenyaments artístics)

Matèries de la part específica

Segons la família professional o cicle al qual l'alumne vol accedir, cal escollir dues matèries de les opcions A, B, C o D.

Opcions de matèries de la part específica

Opció A

Matèries

 • Dibuix tècnic
 • Física
 • Tecnologia Industrial

Famílies professionals:

 • Arts gràfiques
 • Edificació i obra civil
 • Electricitat i electrònica
 • Energia i aigua
 • Fabricació mecànica
 • Fusta, moble i suro
 • Imatge i so
 • Indústries extractives
 • Informàtica i comunicacions
 • Instal·lació i manteniment
 • Maritimopesquera
 • Tèxtil, confecció i pell
 • Transport i manteniment de vehicles
 • Vidre i ceràmica
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció B

Matèries

 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Quimica

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Agrària
 • Imatge personal
 • Indústries alimentàries
 • Química
 • Sanitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció C

Matèries

 • Economia de l'empresa
 • Geografia
 • Psicologia i sociologia
 • Segona llengua estrangera

Famílies professionals:

 • Administració i gestió
 • Comerç i màrqueting
 • Hoteleria i turisme
 • Informàtica i comunicacions
 • Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Seguretat i medi ambient
 • Prevenció de riscos professionals (CFGS)

Opció D

Matèries

 • Educació física i una de les matèries següents:
 • Biologia
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Química

Famílies professionals:

 • Activitats físiques i esportives
 • Cicles d’ensenyaments esportius (*)

El temari i els criteris d'avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l'annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

Vies d'accés:

Poden accedir a aquests estudis les persones que tinguin més de 18 anys o els compleixen durant l'any natural en què s'inicia la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau superior s'han de tenir més de 19 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova.

 

Tr?mits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

La qualificació que s'obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés.

Normativa

 • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.12.2010)


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats