Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Cursos per accedir a cicles  > Curs de preparació a les proves de grau mitjà

Curs de preparació a les proves de grau mitjà

 • Ensenyament: Educació d'adults
 • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
 • Sistema: LOGSE
 • Formació: Preparació per a les proves d'accés
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Codi: FANRCFGM0000

Aquests estudis preparen per presentar-se a les proves d'accés als cicles de grau mitjà de formació professional, d'arts plàstiques i disseny, i d'ensenyaments esportius.

La durada mínima per a la preparació de les proves d'accés a grau mitjà és de 330 hores.

 

 • competència en llengua catalana i castellana
 • competència en llengua estrangera
 • competència social i ciutadana
 • competència matemàtica
 • competència d'interacció amb el món físic
 • competència en tecnologies

El temari i els criteris d'avaluació de cadascuna de les matèries són els que consten a l'annex 1 de la Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre.

Vies d'accés:

Amb caràcter general, per accedir a l'educació d'adults cal tenir més de 18 anys, o bé complir-los durant l'any natural en què s'inicia la formació, però excepcionalment poden accedir-hi les persones majors de 16 anys o que els compleixin durant l'any natural en què inicien la formació.

Cal tenir en compte que per realitzar les proves d'accés als cicles formatius de grau mitjà s’han de tenir 17 anys o complir-los l'any natural en què es realitza la prova.

Tr?mits

Per cursar aquest ensenyament cal formalitzar la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

Aquest estudi és gratuït en els centres dependents del Departament d'Ensenyament. Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

La qualificació que s'obté en aquesta formació es multiplica pel coeficient 0,20 i se suma a la nota de la prova d'accés.

Normativa

 • Resolució EDU/3983/2010, de 9 de desembre, per la qual s'estableixen els temaris i els criteris d'avaluació de les proves d'accés als cicles formatius de formació professional inicial, als cicles formatius d'ensenyaments d'arts plàstiques i disseny, i als cicles d'ensenyaments esportius (DOGC núm. 5778, de 20.10.2012).


Guies informatives


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats