Accés al contingut Accés al menú de la secció
Inici  > Estudis  > Cursos per accedir a cicles  > Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

Curs de preparació per a la incorporació als cicles de grau superior

 • Ensenyament: Cursos per accedir a cicles
 • Titulació: Sense titulació/Altres certificats
 • Sistema: LOE
 

Centres on es pot cursar

Descripció


Codi: AAAA AA03

La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018: atorgarà prioritat en els procediments d'admissió, d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los. En el cas dels ensenyaments professionals d'arts plàstiques i disseny, permetrà l'exempció de la part comuna de la prova d'accés, i en el cas dels ensenyaments esportius, l'exempció de la prova d'accés de caràcter general.

La durada mínima d'aquest curs és de 700 hores.

El curs s'organitza en dues parts, la comuna i l'específica. En la part específica del curs cal triar una de les quatre opcions (cientificotecnològica, humanística i social, artística i esportiva), que és prioritària per als ensenyaments de formació professional als quals es vol accedir posteriorment.

Els alumnes han de cursar totes les matèries de la part comuna i dues matèries de la part específica, una de les quals és matemàtiques aplicades.

La part específica té quatre opcions: cientificotecnològica (CT), humanística i social (HS), artística (AR) i esportiva (EE).

Matèries de la part comuna

 • Comunicació en llengua catalana: 3 hores
 • Comunicació en llengua castellana: 3 hores
 • Comunicació en llengua estrangera: 5 hores
Matèries de la part específica de l'opció cientificotecnològica (CT)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Física - tecnologia: 4 hores
 • Química - biologia: 4 hores
Matèries de la part específica de l'opció humanística i social (HS)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Economia d'empresa: 4 hores
 • Psicologia i sociologia: 4 hores
Matèries de la part específica de l'opció artística (AR)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Física - tecnologia: 4 hores
 • Expressió gràfica i plàstica: 4 hores
Matèries de la part específica de l'opció esportiva (EE)
 • Matemàtiques aplicades (obligatòria): 4 hores
 • Química - biologia: 4 hores
 • Ciències de l'esport: 4 hores (vàlida també per a la família d'activitats físiques i esportives)

Total d'hores de la part específica: 8

Tutoria: 1 hora (no avaluable)

Total d'hores setmanals del curs: 20

Poden accedir a aquest curs les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica i també les persones que estiguin cursant un cicle formatiu de grau mitjà de formació professional inicial.

També poden accedir-hi les persones que tinguin el títol de tècnic o tècnica d'un cicle de grau mitjà d'arts plàstiques i disseny o d'ensenyaments esportius.

Tr?mits

Per cursar aquest curs cal formalitzar-ne la matrícula d'acord amb els criteris fixats pel Departament d'Ensenyament.

L'import de la matrícula per als centres dependents del Departament d'Ensenyament és de 240 euros.

Consulteu els supòsits d'exempcions i bonificacions generals i específiques a l'apartat de preus públics.

Per a la resta de centres, consulteu l'import en el centre corresponent.

La superació d'aquest curs té els efectes següents:

 • La superació de les matèries tindrà efectes en els procediments d'admissió als cicles formatius de grau superior a partir del curs 2017-2018. Atorgarà prioritat en els procediments d'admissió d'acord amb la normativa vigent en el moment d'aplicar-los.
 • Exempció de la part comuna de la prova d'accés als cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny (però no de la part específica, que l'alumnat haurà de superar).
 • Exempció de la prova d'accés de caràcter general als ensenyaments esportius de règim especial.

Normativa

 • Resolució ENS/1338/2017, de 2 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de preparació per a la incorporació als cicles formatius de grau superior. (DOGC núm. 7389, de 13.6.2017)
 • Resolució ENS/1626/2016, de 28 de juny, de modificació de la Resolució ENS/1245/2012, de 13 de juny, per la qual s'organitza el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau mitjà i el curs de formació específic per a l'accés als cicles de grau superior (DOGC núm. 7154, de 4.7.2016)
 • Ordre ENS/182/2012, de 22 de juny, de creació dels preus públics per la matrícula en el curs de formació específic per a l'accés als cicles de formació professional inicial de grau mitjà i als de grau superior impartits en centres dependents del Departament d'Ensenyament (DOGC núm. 6159, de 28.6.2012)


Estudis de la mateixa família


Enllaços relacionats